Vår visjon: 
Ein god stad å vere, ein god stad å lære!


Skulen og barnehagen ligg fint til attmed fjorden, litt i utkanten av Mundal. Skulebygget er det eldste, frå 1952, men har sjølvsagt vorte modernisert noko opp gjennom åra. På 70-talet vart det oppført gymnastikkbygg med tilhøyrande symjebasseng, medan ny barnehage stod ferdig i 1996. Elles har vi både idrettsbane og lysløype som næraste naboar.